-73%
Máy lọc không khí bù ẩm panasonic VXF65
4.000.000Đ
Tiết kiệm: 11.000.000 Đ
15.000.000 Đ
-47%
Máy lọc không khí bù ẩm panasonic VXF60
4.500.000Đ
Tiết kiệm: 4.000.000 Đ
8.500.000 Đ
-38%
Máy lọc không khí bù ẩm panasonic VXF65
4.000.000Đ
Tiết kiệm: 2.500.000 Đ
6.500.000 Đ
-44%
Máy lọc không khí bù ẩm Panasonic F-VXG70
4.500.000Đ
Tiết kiệm: 3.500.000 Đ
8.000.000 Đ
-56%
Điều hòa nhật Inverter Toshiba Ras-251UDR
2.000.000Đ
Tiết kiệm: 2.500.000 Đ
4.500.000 Đ
-53%
Điều hòa nội địa nhật bản Fujitsu AS-E28S
3.500.000Đ
Tiết kiệm: 4.000.000 Đ
7.500.000 Đ
-71%
Điều hoà nhật bãi National CS - EX226A
2.500.000Đ
Tiết kiệm: 6.000.000 Đ
8.500.000 Đ
-53%
Điều hòa nhật bản National CS-H287A
5.600.000Đ
Tiết kiệm: 6.400.000 Đ
12.000.000 Đ
-24%
Điều hòa nội địa nhật National CS-284GB-W
7.550.000Đ
Tiết kiệm: 2.450.000 Đ
10.000.000 Đ
-64%
Điều hòa nhật bản National CS-284XB2
3.500.000Đ
Tiết kiệm: 6.100.000 Đ
9.600.000 Đ
-35%
Điều hòa nhật bản National CS-404XB2
5.500.000Đ
Tiết kiệm: 3.000.000 Đ
8.500.000 Đ
-31%
Điều hòa nhật Bãi Panasonic 20.000 BTU
12.500.000Đ
Tiết kiệm: 5.500.000 Đ
18.000.000 Đ
-26%
Điều hòa nhật Bãi Panasonic 16.000 BTU
9.200.000Đ
Tiết kiệm: 3.300.000 Đ
12.500.000 Đ
-21%
Điều hòa nhật Bãi Panasonic 12.000 BTU
9.500.000Đ
Tiết kiệm: 2.500.000 Đ
12.000.000 Đ
-33%
Điều hòa nhật Bãi Panasonic cs-221cf-w
10.000.000Đ
Tiết kiệm: 5.000.000 Đ
15.000.000 Đ
-20%
Điều hòa nội địa nhật bản Panasonic CS-X281C, Eco
8.000.000Đ
Tiết kiệm: 2.000.000 Đ
10.000.000 Đ