-73%
Máy lọc không khí bù ẩm panasonic VXF65
4.000.000Đ
Tiết kiệm: 11.000.000 Đ
15.000.000 Đ
-47%
Máy lọc không khí bù ẩm panasonic VXF60
4.500.000Đ
Tiết kiệm: 4.000.000 Đ
8.500.000 Đ
-38%
Máy lọc không khí bù ẩm panasonic VXF65
4.000.000Đ
Tiết kiệm: 2.500.000 Đ
6.500.000 Đ
-44%
Máy lọc không khí bù ẩm Panasonic F-VXG70
4.500.000Đ
Tiết kiệm: 3.500.000 Đ
8.000.000 Đ
-56%
Điều hòa nhật Inverter Toshiba Ras-251UDR
2.000.000Đ
Tiết kiệm: 2.500.000 Đ
4.500.000 Đ
-53%
Điều hòa nội địa nhật bản Fujitsu AS-E28S
3.500.000Đ
Tiết kiệm: 4.000.000 Đ
7.500.000 Đ
-71%
Điều hoà nhật bãi National CS - EX226A
2.500.000Đ
Tiết kiệm: 6.000.000 Đ
8.500.000 Đ
-53%
Điều hòa nhật bản National CS-H287A
5.600.000Đ
Tiết kiệm: 6.400.000 Đ
12.000.000 Đ
-24%
Điều hòa nội địa nhật National CS-284GB-W
7.550.000Đ
Tiết kiệm: 2.450.000 Đ
10.000.000 Đ
-64%
Điều hòa nhật bản National CS-284XB2
3.500.000Đ
Tiết kiệm: 6.100.000 Đ
9.600.000 Đ
-35%
Điều hòa nhật bản National CS-404XB2
5.500.000Đ
Tiết kiệm: 3.000.000 Đ
8.500.000 Đ